Nieuwsarchief Molen Kessel

Immaterieël Erfgoed UNESCO

UNESCO, de wereld monumentenorganisatie, heeft het ambacht van Molenaar namens Nederland op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Vanwege deze benoeming is de molen in de vreugd gezet!

Het ambacht molenaar is door en door verweven in de Nederlandse cultuur. Eeuwen lang waren de mulders een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Ook de lagere delen in het westen van ons land hadden niet bestaan als er geen poldermolens waren geweest die ervoor zorgde dat men droge voeten hield. 
Tenslotte zorgde een groot aantal industriemolens, die houtzaagde, olie sloegen, verf maakte en tal van andere toepassingen, ervoor dat Nederland in de 17e eeuw een industriele voorsprong had in de wereld.

Voor ons is het een bevestiging dat we het ambacht van korenmolenaar moeten blijven uit oefenen en zorgen dat jeugdige opvolgers het goed gaan aanleren en doorgeven naar volgende generaties!